การบริการด้านสาธารณสุขแบบเดลิเวอรี่ ของนิสิตแพทย์แผนไทย

18 พ.ย. 65 1728

การบริการด้านสาธารณสุขแบบเดลิเวอรี่ การอยู่ไฟหลังคลอดและนวดกระตุ้นน้ำนม ของนิสิตสาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

     การอยู่ไฟหลังคลอดถือเป็นองค์ความรู้ที่ "ศาสตร์ของแพทย์แผนไทย" โดยเฉพาะการผดุงครรภ์ไทย มีมาในสังคมไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งช่วยคุณแม่ที่พึ่งคลอดบุตร ได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากขึ้น แต่เนื่องด้วยความลำบากในการเดินทาง รวมถึงการอยู่ไฟหลังคลอดใช้เวลาค่อนข้างนาน

     การบริการด้านสาธารณสุขแบบเดลิเวอรี่ จากองค์ความรู้ของนิสิตและคณาจารย์ สาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นทางออกที่ช่วยให้คุณแม่สามารถอยู่ไฟหลังคลอดได้ที่บ้าน สามารถเลี้ยงบุตรไปพร้อมกับการอยู่ไฟด้วยได้เช่นเดียวกัน