มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาททำนุบำรุงการแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา

30 ส.ค. 66 2024

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาททำนุบำรุงการแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

"การแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา"

--------------

#แทงหยวก

#ลุ่มทะเลสาบสงขลา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#Wetsu