พลาสติกชีวภาพ

2 มิ.ย. 66 2575

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คิดค้น พลาสติกชีวภาพ "กินได้" จากวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น


นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คิดค้นพลาสติกชีวภาพ "กินได้" จากวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น หวังลดปริมาณขยะ ต่อยอดธุรกิจให้กับชุมชนในอนาคต
#หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 3602-3
https://engineering.tsu.ac.th