สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(+66) 74-317600 ต่อ 7777
iaudit@tsu.ac.th

สำนักงานวิทยาเขต

สำนักงานมหาวิทยาลัย

(+66) 74-609616 หรือ (+66) 74-609600 ต่อ 7271
(+66) 74-317600 ต่อ 7800
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7903 หรือ 7911
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 7193
tsu-finance@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317608
พัทลุง : (+66) 74-673230
(+66) 74-317600 ต่อ 7030
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7480
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1900
wetsu@tsu.ac.th

ส่วนงานอื่น

สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 4100
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1110
staffcom@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 5555
พัทลุง : (+66) 74-60 9600 ต่อ 1222
library@tsu.ac.th
(+66) 74-609600 ต่อ 7250
research.tsu@gmail.com research.tsu@tsu.ac.th
(+66) 74-591611-2, 093-5758827 folklore.ists@gmail.com

หน่วยงานลักษณะพิเศษ

หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

(+66) 74-609667 , (+66) 74-609600 ต่อ 8800 satit@tsu.ac.th

องค์กร/โครงการ/กิจกรรม