ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

11 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 1191
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : 

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

 

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 หรือสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7460-9600 ต่อ 7271

  ประกาศ

  ใบสมัคร

 ใบสมัคร