ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 7 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 7 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

19 ก.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 818

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :

    - ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565      
    สมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th


3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

  

 
ประกาศ


 ใบสมัคร


 ใบสมัคร